Oferta

ProfilCAD świadczy usługi w zakresie projektowania:

  • instalacji elektrycznych, teletechnicznych i odgromowych
  • sieci elektroenergetycznych nn i SN
  • stacji transformatorowych SN/nn

ProfilCAD wykonuje również w zakresie elektroenergetycznym:

  • nadzory prac budowlanych
  • kosztorysowanie
  • pomiary elektryczne